اضافه کردن لینک های سفارشی (Custom links)

****Article Code****

اضافه کردن لینک های سفارشی (Custom links)

 

برای اضافه کردن لینک های سفارشی ابتدا باید مطابق شکل زیر وارد بخش Menus (منوها) شوید

 

 

حال در صفحه منوها بر روی Custom Links کلیک کرده و URL صفحه خود و نام آن را اضافه نمایید. سپس مطابق با تصویر زیر گزینه Add to Menu را بفشارید.

 

پس از وارد کردن تمام اطلاعات مورد نیاز بر روی گزینه Save Menu کلیک کنید. این کار لینک سفارشی شما را به منو اضافه خواهد کرد.

 

 

منبع:

https://sitepad.com/docs/enduser/add-custom-links/