ویرایشHeader  و فوتر Footer

 

فهرست:
  1. ورود به بخش ویرایش صفحات
  2. ویرایش Header
  3. ویرایش Footer
 
این راهنما به شما کمک میکند کهHeader  و Footer صفحات خود را ویرایش کنید.
 
 
  • ورود به بخش ویرایش صفحات
زمانی که در بخش دشبورد SitePad  قرار دارید در منوی کناری می توان گزینه Pages  را مشاهده کرد. نشانگر موس را بر روی آن برده و گزینه All Pages  را انتخاب فرمایید.
پس از مشاهده تمام صفحات، گزینه ویرایش صفحه Footer یا Header را مطابق با تصویر زیر به دلخواه خود جهت ویرایش انتخاب کنید.
 
 
 
 
 
  • ویرایش Header
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می شود پس باز شدن بخش ویرایش Header شما می توانید تمامی موارد مربوط به header را ویرایش کنید.
 
 
**توجه: شما همچنین می توانید آیتم های جدیدی را به Header خود اضافه نمایید. این کار طبق تصویر زیر به سادگی و تنها با کشیدن آیتم مورد نظر به بخش دلخواه (Drag and Drop) امکان پذیر است.
 
 
 
  • ویرایش Footer
ویرایش Footer  نیز کاملا به سادگی ویرایش Header قابل انجام است. به این صورت که گزینه ویرایش صفحه Footer  را انتخاب و سایر مراحل و مانند تصویر قبل صورت می گیرد.
برای ویرایش متن Copyright نیز می توانید بر روی آن کلیک کرده و تغییرات مورد نظر خود را مانند تصویر زیر اعمال نمایید.
 

 
منبع:
https://sitepad.com/docs/enduser/edit-header-and-footer/