وارد کنترل پنل شوید

در ابتدا نیاز است که وارد کنترل پنل خود شوید. برای انجام این کار می توانید از آدرس https://yourdomain.com:8443 برای ورود استفاده کنید. 

- در نظر داشته باشید به جای yourdomain می بایست نام دامنه ی خود را وارد کنید.

در صفحه ی باز شده بر روی گزینه ی SitePad یا Iran Host Website Builder کلیک نمایید. با کلیک بر روی این گزینه به سرور سایت ساز متصل می شوید.

این راهنما به شما کمک می کند تنظیمات و سبک ویجت Call To Action را ویرایش کنید.

در نوار سمت چپ گزینه Call To Action را گرفته و به داخل صفحه اصلی می کشیم ( Drag and Drop )

متن call to action

شما می توانید عنوان، زیرنویس و متن خود را تغییر دهید یا سفارشی کنید

Text alignment هماهنگی متن به  متن شما می دهد

Call to Action Background

شما می توانید شکل تصویر پیش زمینه را تغییر دهید و یا سبک سفارشی را اعمال کنید.
شما می توانید عرض کل پس زمینه را نیز تغییر دهید.
شما همچنین موقعیت دکمه را در شکل پس زمینه و متن دکمه می توانید تغییر دهید.
 
Call to Action Button
شما همچنین می توانید لینک دکمه را بدهید، و اگر می خواهید این پیوند را در پنجره جدید باز کنید، روی کادر تأیید کلیک کنید.
شکل دکمه شکل دکمه و رنگ دکمه از پیش تعریف شده را از لیست کشویی انتخاب کنید.
اندازه دکمه اندازه دکمه از پیش تعیین شده است.
 
 

Call to Action Button Icon

تغییر آیکون دکمه از لیست آیکون.
Button Icon alignment دکمه تراز آیکون مانند چپ و راست را می دهد.
Button animation انیمیشن از لیست کشویی پیش تعریف شده را می دهد.
 
Call to Action Icon
 
شما همچنین می توانید موقعیت آیکون را از لیست کشویی تغییر دهید.
تغییر آیکون به انتخاب خود از لیست کشویی.
رنگ آیکون از پیش تعریف شده میتوانید رنگ را به حالت سفارشی تغییر دهید، اگر رنگ سفارشی را انتخاب می کنید، می توانید رنگ سفارشی را تغییر دهید.
 
 
اندازه آیکون به شما اجازه می دهد اندازه و اندازه سفارشی از پیش تعیین شده را تغییر دهید.
اگر میخواهید نیم آیکون را روی مرز قرار دهید، روی کادر تأیید کلیک کنید.
انیمیشن آیکون برای تغییر سبک انیمیشن هنگام بارگذاری صفحه را فراهم می کند.
 
Call to Action Style
 
Style  دو امکان را فراهم میکند
 1) style با قایلیت سفارشی سازی 2) style با ظاهری پیش تعریف شده
 
ویرایش style  به شکل سفارشی ایت امکان را می دهد تا بتوانید رنگ پسزمینه سفارشی، رنگ متن، حاشیه، شعاع مرزی و غیره را تغییر دهید.
هیچ سبک از پیش تعریف نشده وجود دارد، اما شما می توانید کلاس های خود را به سبک دلخواه خود را تعریف کنید.