این راهنما به شما در نحوه اضافه کردن cookie consent به وب سایت شما کمک خواهد کرد.

به کنترل پنل خود وارد شوید
 
ابتدا به کنترل پنل خود لاگین کنید و سپس بر روی Iran HOST Website Builder کلیک کنید.
شما به صفحه مربوط به SitePad خود منتقل می‌شوید.
 
ویژگی Cookie Consent را انتخاب کنید.
 
زمانی که به صفحه سایت ساز SitePad منتقل شدید، اشاره گر خود را بر روی setting قرار دهید تا زیر منو‌های آن برای شما نمایش داده شود. از لیست باز شده بر روی cookie consent کلیک کنید.
فعال کردن Cookie Consent
در قسمت Cookie Consent شما باید تیک Turn on Cookie Consent را فعال کنید تا بتوانید به تنظیمات مربوط به آن دسترسی داشته باشید.
  • Banner Position را انتخاب کنید.
  • Banner Layout را انتخاب کنید.
  • از قسمت Banner Color شما می‌توانید Banner و رنگ Button را انتخاب کنید.
  • Privacy Policy Link خود را اضافه کنید.
  • بنر خود را با Cookie Consent Message، Dismiss Button Text و Policy Link Text خود تنظیم فرمایید.
سپس بر روی دکمه Save کلیک کنید.
با زدن Preview Website می‌توانید این تغییرات را بر روی سایت خود مشاهده کنید. زمانی که تغییرات مد نظرتان را مشاهده کردید از طریق دکمه publish آن را منتشر کنید.
 
منبع مقاله دانشنامه:
https://sitepad.com/docs/enduser/cookie-consent/