افزودن قالب ایمیل (email template)

 

 
این راهنما به شما کمک می‌کند بیش از یک فرم تماس در وب سایت خود داشته باشید.
فرم تماس
  1. در قسمت Field-name موضوع را وارد کنید. از این قسمت به عنوان موضوع contact-from-id در صفحه تنظیمات فرم تماس استفاده می‌کنید.
  1. در قسمت Form-Id موضوع را وارد کنید. از این قسمت به عنوان موضوع contact-from-id در صفحه تنظیمات فرم تماس استفاده می‌کنید.
 
صفحه تنظیمات تماس
  1. به منوی تنظیمات SitePad رفته و بر روی زیر منوی Contact Form کلیک کنید. تصویری مانند زیر برای شما نمایش داده می‌شود.
  1. اکنون contact-from-id را که با طراحی فرم تماس ایجاد کرده‌اید، وارد کنید و بر روی دکمه Add Template کلیک کنید.
  1. زمانی که شما بر روی دکمه Add Template کلیک می‌کنید و سپس بر روی Save کلیک می‌کنید، تصویری مانند زیر برای شما نمایش داده می‌شود.
  1. یک آدرس ایمیل در قسمت To و From برای یک کاربر را که قرار هست جزئیات یک فرم به خصوص را دریافت کند، وارد کنید. یک ناحیه نوشتاری را مشاهده می‌کنید که در آن Field-Name  در براکت‌های () به صورت تک به تک قرار دارد. بر روی دکمه remove برای حذف contact-form-id از تمام جزئیات ایمیل مانند to ، from ، subject و fieldname استفاده کنید. سپس بر روی دکمه Save کلیک کنید.
منبع مقاله دانشنامه:
https://sitepad.com/docs/enduser/add-email-template/