این راهنما به شما کمک می کند که تصویر اضافه کنید.
 
کشیدن و رها کردن تصویر
 
همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است از پنل ویجت سمت چپ کشیدن و رها کردن Image را انجام دهید.
 
 
قرار دادن رسانه
 
بعد از اینکه کشیدن و رها کردن تصویر را انجام می دهید پنجره Insert Media مانند شکل زیر نمایش داده می شود. در اینجا می توانید در صورت نیاز تصویر مورد نظر را انتخاب و یا جایگزین کنید.  اندازه تصویر را از گزینه های مربوطه انتخاب کنید، همچنین می توانید اندازه سفارشی را انتخاب کرده و عرض و ارتفاع داخواه را وارد کنید.
 
 
اندازه تصویر
 
بعد از انتخاب تصویر شما می توانید کادر Dialog Box را برای تصویر ببینید.
در اینجا مانند شکل زیر شما می توانید تصویر  را انتخاب یا جایگزین کنید.
از گزینه های مختلفی که وجود دارد اندازه تصویر را  انتخاب کنید، همچنین می توانید اندازه سفارشی را انتخاب کنید و در صورتی که گزینه سفارشی را انتخاب کرده باشید باید عرض و ارتفاع را وارد کنید (به عنوان مثال 100 × 100).
 
 
لینک تصویر
 
در این قسمت باید تصویر خود را با استفاده ازCustom URL , Media File  یا  Lightboxپیوند دهید.
اگر Custom URL یا Media File را از بخش Link To انتخاب کردید لینک مورد نظر را وارد  کنید و اگر نمی خواهید تصویر را با لینک پیوست کنید آن را خالی بگذارید.
اگر می خواهید پیوند را در برگه جدید باز کنید، مانند تصویر زیر کادر مربوطه به New Tab را انتخاب کنید.
اگر می خواهید عنوان تصویر را نمایش دهید، کادر Show Image Caption را انتخاب کنید.
 
 
تراز تصویر
 
گزینه Alignment را همانطور که در تصویر زیر نمایش داده شده است انتخاب کنید.
اگر می خواهید تصویر مورد نظر تمامی تصویر را پوشش دهد گزینه Overlay Hover Effect را انتخاب کنید. این گزینه زمانی که روی تصویر دروبسایت کلیک کنید نمایش داده می شود.
 
روکش تصویر
 
اگر می خواهید یک روکش روی تصویر اضافه کنید، ابتدا همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است گزینه Overlay Hover Effect را انتخاب کنید،
می توانید با کلیک روی Icon شکلک های نمایش تصویر را مشاهده کنید و سپس رنگ و اندازه Icon را انتخاب کنید.
و در انتها رنگ پس زمینه برای روکش را انتخاب کنید.
 
سبک سفارشی
شما می توانید سبک سفارشی خود را با کلیک بر روی گزینه Edit Element Style همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است اضافه کنید.
 
منبع مقاله دانشنامه:
https://sitepad.com/docs/enduser/image/