راهنمای تعویض سایت در sitepad

وارد کنترل پنل شوید

در ابتدا نیاز است که وارد کنترل پنل خود شوید. برای انجام این کار می توانید از آدرس https://yourdomain.com:8443 برای ورود استفاده کنید. 

- در نظر داشته باشید به جای yourdomain می بایست نام دامنه ی خود را وارد کنید.

برای استفاده از قابلیت switch site در sidepad builder بایستی حداقل دو سایت داشته باشید.در صورتیکه بخواهید از سایت اول خود به سایت دوم خود بروید از switch site استفاده می شود
1.بعد از ورود به پنل sitepad از قسمت منوی صفحه گزینه switch site را انتخاب کنید و بر اساس نام سایت های مورد نظر خود یکی رااز لیست موجود انتخاب کنید
 
 
 
منبع دانشنامه: