اضافه کردن تایمر شمارش معکوس

 

این راهنما به شما کمک می کند تا تنظیمات ویجت شمارش معکوس و استایل آن را سفارشی سازی کنید.

کشیدن و رها کردن ویجت تایمر شمارش معکوس
 
زمانی که ویجت تایمر شمارش معکوس را در یک صفحه بکشید و رها کنید، تصویر زیر به شما نمایش داده خواهد شد.
 
 
تنظیمات تایمر شمارش معکوس
 
 1. برای تنظیم تاریخ انقضا با توجه به نیاز خودتان می توانید با کلیک بر روی آیکون Calendar تنظیمات را انجام دهید، همچنین با کلیک بر روی آیکون Start Date می توانید تاریخ شروع را اتنظیم کنید.
 2. منطقه زمانی را در گزینه time zone انتخاب کنید که این مورد می تواند زمان سیستم لوکال و یا زمان سرور باشد.
 
 1. در قسمت Date format فرمت تاریخ را برای نمایش در تایمر مشخص کنید.
 2. شکل و ظاهر شمارنده را در قسمت Timer Style می توانید تعیین کنید. به صورت پیشفرض استایل بر روی شکل دایره ای فعال می باشد.
 3. می توانید رنگ زمینه را برای بلوک های تایمر در قسمت timer blocks تعیین نمایید.
 
 1. مانند تصویر زیر رنگ مربوط به متن، Track و زمینه Track را می توانید تغییر دهید.
 2. در قسمت Track block size می توانید اندازه بلوک Track را تغییر دهید.
 
 1. مانند تصویر زیر می توانید عرض Track، اندازه اعداد و متن را با کشیدن آیکون افقی تغییر دهید.
 2. در قسمت Spacing فاصله بین بلوک ها تعیین می شود.
 
 1. شما می توانید یک متن دلخواه قبل از شروع شدن تاریخ یادداشت کنید.
 
 1. متن انقضا (Expiration Text) زمانی که شمارش معکوس به عدد صفر برسد غیر فعال می شود.
 2. لینک انقضا (Expiration Link) زمانی که شمارش معکوس به عدد صفر برسد فعال می شود.
 
 
      منبع مقاله دانشنامه:
 
https://sitepad.com/docs/enduser/countdown-timer/