این راهنما به شما در اضافه کردن ویجت نظر به صفحات/وبلاگ شما کمک خواهد کرد.
 
کشیدن ویجت نظرات
 
مانند شکل زیر از ویرایشگر SitePad ویجت Comments را بکشید و رها کنید.
 
 
بعد از اینکه ویجت Comments را رها کردید شما باید یک نام کوتاه برای Disqus اضافه کنید.
برای مثال می توانید از نام shortname.disqus.com و یا فقط short-name استفاده کنید. در صورتی که شما در Disqus اکانت ندارید می توانید از آدرس زیر استفاده کنید :
 
بعد از اینکه نام کوتاه Disqus خود را در صفحه ویرایشگر SitePad اضافه کردید بر روی دکمه Update کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شود.
 
پیش نمایش پس از انتشار
 
پس از انتشار سایت خود، می توانید نظرات را در سایت خود بررسی کنید.
 
منبع مقاله دانشنامه:
 
https://sitepad.com/docs/enduser/comments/