این راهنما به شما نشان می دهد چگونه می توانید جدول در سایت ساز SitePad اضافه نمایید.
 
وارد کنترل پنل شوید
 
در ابتدا نیاز است که وارد کنترل پنل خود شوید. برای انجام این کار می توانید از آدرس https://yourdomain.com:8443 برای ورود استفاده کنید. در نظر داشته باشید به جای yourdomain می بایست نام دامنه ی خود را وارد کنید.
در صفحه ی باز شده بر روی گزینه ی SitePad یا Iran Host Website Builder کلیک نمایید. با کلیک بر روی این گزینه به سرویس سایت ساز متصل می شوید.
 
 
در نوار سمت چپ گزینه  Chartرا گرفته و به داخل صفحه اصلی می کشیم ( Drag and Drop ) بعد از آن یک صفحه باز می شود
که نام دلخواه و نوع نمودار را انتخاب می کنیم
 
 
می توان تنظیمات رنگ جدول را در این قسمت سفارشی کرد و با فعالسازی گزینه Transparent background از قابلیت شفاف سازی استفاده نمود
 
 
و در قسمت Data می توان مقادیر دلخواه را وارد  و با کاما ( ، ) از هم جدا کرد
 
 
منبع مقاله دانشنامه: