این راهنمایی به شما کمک می کند تا یک بلاگ اضافه نمایید
 
وارد کنترل پنل شوید
در ابتدا نیاز است که وارد کنترل پنل خود شوید. برای انجام این کار می توانید از آدرس https://yourdomain.com:8443 برای ورود استفاده کنید
- در نظر داشته باشید به جای yourdomain می بایست نام دامنه ی خود را وارد کنید.
در صفحه ی باز شده بر روی گزینه ی SitePad یا Iran Host Website Builder کلیک نمایید. با کلیک بر روی این گزینه به سروی سایت ساز متصل می شوید.
اضافه نمودن یک بلاگ پست
 زمانیکه وارد داشبورد سایت ساز شدید. بر روی سایدبار شما گزینه های موجود برای بلاگ را خواهید دید. بر روی Blog کلیک نمایید از منوی باز شده گزینه‌ی  Add New را انتخاب نمایید.
 
 
بعد از کلیک بر روی Add New شما به یک صفحه ی دیگر با نام SitePad Website Editor انتقال پیدا خواهید کرد.
 
 
عنوان بلاگ خود را وارد نمایید و سپس گزینه هایی را که میخواهید با اسفتاده از کشیدن و رها کردن بر روی بلاگ خود اضافه نمایید یا شما می توانید بنویسید بلاگ خودتان را با کلیک بر روی نوار نوشتای که تهیه دیده شده است.
 
 
یا حتی شما می توانید از طرح های آماده ی موجود نیز استفاده نمایید.
 
 
 
بعد از ویرایش بلاگ خود بر روی گزینه Publish کلیک نمایید تا بلاگ شما انتشار پیدا کند.
 
منبع مقاله دانشنامه:
https://sitepad.com/docs/enduser/add-new-blog