آیا ثبت دامنه با پسوند APP شرایط خاصی دارد؟

جهت ثبت دامنه با پسوندAPP در پنل هگزونت هیچگونه محدودیتی وجود نداشته و قوانین یکسان با پسوند های بین المللی دیگر دارد ولیکن جهت راه اندازی وب سایت با این پسوند می بایست حتما SSL تهیه شوند و در صورت فعال بودن SSL بر روی دامنه ، امکان مشاهده سایت مقدور می باشد .