آیا ایران هاست گواهی SSL از نوع SAN ارایه می دهد؟

گواهی SSL‌ از نوع SAN‌ چیست؟

تقریبا می توان با قاطعیت گفت که هیچ سازمان یا شرکتی وجود ندارد که تنها از یک دامنه و آدرس استفاده نماید. عموما دامنه های متفاوتی توسط سازمان ها و شرکت ها استفاده می شود و در برخی از سناریوها امکان هدایت همه ی آنها به یک آدرس مشخص و واحد وجود ندارد.

با در نظر داشتن مورد فوق الذکر بدیهی است که تهیه گواهی SSL برای تمامی این دامنه ها هزینه در بر داشته و زمان زیادی را برای پیگیری آنها تلف می کند. بهترین نوع گواهی SSL برای چنین سناریوهایی گواهی SSL از نوع SAN (مخفف Subject Alternative Name) می باشد. ویژگی این گواهی نامه امن سازی چند Hostname یا نام دامنه تحت یک گواهی SSL می باشد. 

گواهی نامه SSL‌ از نوع SAN در ایران هاست

این نوع از گواهی نامه های خاص زمانی بیشترین کاربرد را دارد که اشخاص قصد امن سازی آدرس domain.com و www.domain.com را دارند. با بهره گیری از گواهی SSL از نوع SAN می تواند تحت یک گواهی نامه دو آدرس با www و بدون آن را امن سازی نمود.

تمام گواهی های ایران هاست قابلیت فوق الذکر را پشتیبانی می کنند و جهت بهره مند شدن از این قابلیت گواهی نامه های ایران هاست کافیست هنگام ثبت سفارش و طی نمودن مراحل نصب و راه اندازی گواهی از آدرس domain.com به جای www.domain.com استفاده نمایید.

با انجام مورد فوق الذکر هم آدرس www.domain.com شما امن سازی خواهد شد و هم آدرس domain.com تا بدین طریق دیگر دو بار هزینه ی تولید گواهی SSL را نپردازید.