چگونه می توان مصرف فضای سرورهای لینوکس را بررسی نمود؟

برای مشاهده مصرف فضای سرورهای لینوکس، می توانید از دو دستور زیر استفاده نمایید:

برای مشاهده مصرف کلی پارتیشن ها -

df -h

برای مشاهده ی ریز مصرف هر پوشه در سرور می توانید از دستور زیر استفاده نمایید:

du -hs * | sort -h

در نظر داشته باشید از انجاییکه دستور فوق الذکر حجم تک تک فایل ها و فولدرها را محاسبه می کند، بنا به تعداد فایل ها نیاز است زمان کافی برای محاسبه سپری شود.

همچنین می توانید برای مشاهده ریز مصرف در هر مسیری ابتدا با دستور cd به مسیر مورد نظر خود رفته و سپس دستور را اجرا نمایید.

به عنوان مثال برای محاسبه کلیه پوشه های موجود در /var از دستورهای زیر استفاده می کنیم.

cd /var
du -sh * | sort -h
یا
du -sh /var/* | sort -h