تغییر پسورد ریموت ماشین مجازی در پنل آژور

برای تغییر پسورد ریموت ماشین مجازی خود از طریق کنترل پنل آژور ابندا از طریق ادرس زیر به محیط پنل لاگین نمایید
 
 
1.وارد قسمت virtual machines شوید
 
 
 
 
2.وارد تب configure شوید و سپس در قسمت password و confirm پسورد پیچیده  ریموت جدید خودرا وارد نمایید.