چرا وب سایت به صورت Not Secure‌ (نا امن) بارگذاری می شود؟

در صورت عدم نمایش عبارت Secure‌ و نوار سبز رنگ در مرورگر ۲ حالت زیر رخ می دهد.

۱- Mixed Content

۲- Not Secure


۱- Mixed Content:

الف) وب سایت ناقص بارگذاری می شود.

شرح مشکل - به صورت کلی وب سایت تحت https‌ ناقص بارگذاری شده و آیتم های طراحی وب سایت همانند CSS‌ها، JSها و تصاویر بارگذاری نمی شوند.
راهکار - در صورت بروز مشکل فوق الذکر می بایست وب سایت خود را برای Mixed Content بررسی فرمایید. زمانی این مورد رخ می دهد که شما در وب سایت خود از منابع خارجی (خارج از وب سایت خود) استفاده کرده اید که تحت http‌ بارگذاری شده و https‌ را پشتیبانی نمی کنند. 
شما می بایست تمامی منابع به کار گرفته شده در وب سایت خود را شامل CSS‌ها، JSها و تصاویر را تحت آدرس https://‌ آدرس دهی نمایید تا مورد برطرف گردد.
**‌ برای انجام این مورد می توانید از طراح وب سایت خود در این خصوص کمک بگیرید.

ب) وب سایت کامل بارگذاری شده اما در مروگر Secure سبز رنگ نوشته نمی شود.
 

 
شرح مشکل - به دلیل وجود داشتن چند تصویر و یا فایل دیگر با آدرس http وب سایت به صورت کامل امن نیست.
راهکار - شما می بایست در طراحی وب سایت خود تمامی آدرس های وب سایت را الزاما از طریق https‌ بارگذاری کنید و اگر فایلی از آدرس های غیر امن که http‌ هستند بارگذاری شود،‌ وب سایت شما به صورت کامل امن شناخته نشده و نوار سبز رنگ نمایان نخواهد شد.
**‌ برای انجام این مورد می توانید از طراح وب سایت خود در این خصوص کمک بگیرید.
 
۲- Not Secure:
شرح مشکل - دریافت خطای Not secure قبل از بارگذاری وب سایت و یا هنگام کلیک بر روی نوار آدرس مرورگر که سبز رنگ نشده است.
علت بروز این مشکل ۲ مورد زیر می باشد.

الف) استفاده از آدرسی به غیر آدرسی که تحت آن گواهی SSL‌ تهیه شده است.
به عنوان مثال: گواهی برای عبارت yourdomain.com‌ خریداری شده اما شما قصد بارگذاری آدرس https://www.yourdomain.com را داشته باشید. از انجاییکه گواهی خریداری شده برای آدرسی به جز yourdomain.com معتبر نمی باشد، شما می بایست الزاما از آدرسی که تحت آن گواهی معتبر است استفاده نمایید. (در مثال ما ادرس معتبر https://yourdomain.com‌ می باشد.)
در صورتیکه تمایل دارید تمام ترافیک ورودی به وب سایت شما به آدرس معتبر تحت گواهی هدایت شود، می توانید از راهنمای زیر استفاده نمایید.
https://support.iranhost.com/kb/a1153/http-https-redirect-.aspx?KBSearchID=129944
 
ب) منقضی شدن گواهی SSL
در صورتیکه گواهی SSL‌ خریدای شده منقضی شود،‌ دیگر توسط مرورگر ها معتبر شناخته نشده و می بایست اقدام به تعویض یا تمدید آن گواهی نمایید.