چگونه می توان برای مشتریان حساب کاربری ایجاد نمود؟

 
هر حساب کاربری در واقع یکی از مشتریان فضای هاستینگ می باشد. برای دیدن لیست تمامی مشتری ها، بر روی گزینه Customers ، واقع در قسمت چپی منوی صفحه اول کلیک نمایید.
برای دیدن لیست حساب های کاربری زیر مجموعه یکی از نمایندگان بر روی گزینه Customers واقع در قسمت سمت چپ منو به نام Account Menu کلیک نمایید.
 
 
 
با انتخاب این گزینه پنجره مشابه تصویر زیر ظاهر می گردد.
 
 
با استفاده از فیلتر های جستجو می توانید کاربر مورد نظر خود را با استفاده از نام کاربری، آدرس ایمیل، نام کامل و یا اسم شرکت پیدا نمایید. این فیلد در قسمت بالا پرتال وجود دارد.
 
 
 
برای ساخت یک حساب کاربری جدید بر روی گزینه Create User کلیک نمایید تا پنجره ای مشابه تصویر زیر ظاهر گردد.
 
 
 
با استفاده از فیلد های موجود در این قسمت می توان نام کاربری، رمز عبور و سایر مشخصات فردی اجباری یا اختیاری  هریک از کاربران را وارد نمود . همچنین با استفاده از گزینه Role می توانید مشخص نمایید که حساب کاربری مربوط به نماینده و یا کاربر معمولی باشد. پس از اینکه حساب کاربری شما به درستی ایجاد گردد به صفحه مانند تصویر زیر منتقل می شوید.
 
 
 
سپس برای مشخص نمودن هاستینگ پلان و دامین برای حساب کاربری ساخته شده، بر روی گزینه Create Hosting Space کلیک نمایید تا صفحه ای مشابه تصویر زیر لود شود.
 
 
 
در قسمت Hosting Plan  مشخص نمایید که حساب کاربری ایجاد شده از امکانات کدامیک از هاستینگ پلان های ساخته شده استفاده نماید. (تا زمانی که هاستینگ پلان مورد نظرتان را انتخاب نکنید، گزینه های ساختDomain ، Website و FTP ظاهر نمی گردد.)
در قسمت Hosting Space Status  وضعیت حساب کاربری مربوطه را مشخص نمایید که بصورت پیش فرض برروی گزینه Active قرار داشته که در این حالت کاربر می تواند به حساب خود لاگین نماید.
در صورتی که گزینه Send Space Summary Letter   تیک خورده باشد، پس از ایجاد هاستینگ پلان برای حساب کاربری مربوطه، ایمیلی جهت اطلاع رسانی به کاربر مبنی بر میزان فضای مجاز او و همچنین امکاناتی که به حسابش تخصیص داده شده  به آدرس ایمیل او ارسال می شود.
فیلد Domain Name  : در این قسمت نام دامینی را که قصد تخصیص فضای میزبانی ایجاد شده به  آن را دارید وارد نمایید.
گزینه Create Web site : با تیک زدن این گزینه کنترل پنل بصورت اتوماتیک وب سایت را با نام دامین مربوطه برای کاربر ایجاد می نماید.
گزینه Create FTP Account : با تیک زدن این گزینه کنترل پنل به صورت اتوماتیک یک حساب FTP برای کاربر ایجاد می نماید. در صورتی که گزینه Default Account Name (same as username) فعال باشد، حساب FTP ایجاد شده همنام حساب کاربری اصلی خواهد بود و در صورتی که گزینه Custom Account Name فعال باشد، می توانید نام دلخواه دیگر برای حساب FTP  انتخاب نمایید.
گزینه Create "Catch-All" Mail Account : با تیک زدن این گزینه کنترل پنل به صورت اتوماتیک یک اکانت ایمیل از نوع Catch All ایجاد می نماید.
پس از انجام تمامی تنظیمات بالا بر روی گزینه Create  کلیک نمایید تا دامین و همچنین وب سایت مربوطه در حساب کاربری مورد نظر ساخته شود.