چگونه می توان دیتابیس MySQL و نام کاربری برای آن ایجاد نمود؟

در صفحه اصلی کنترل پنل SolidCP و با انتخاب MySQL 5.x در بخش Databases به بخش مدیریت پایگاه داده و کاربران وارد می شوید.

 

 

 

در این صفحه با انتخاب گزینه Create Database وارد صفحه پایگاه داده جدید خواهید شد.

 
 
 

در این صفحه با انتخاب نام مناسبی برای پایگاه داده، بر روی گزینه Save کلیک کنید.

 

سپس در این صفحه با انتخاب گزینه Create User وارد صفحه ایجاد کاربر جدید خواهید شد.

 
 
 

 در این مرحله باید نام مناسب در بخش user name و کلمه عبور در بخش password و confirm password برای کاربر خود انتخاب نمایید.

همچنین در بخش Databases میتوانید پایگاه داده پیش فرض و پایگاه داده های قابل دسترس این کاربر را مشخص نمائید.

 

در آخر با انتخاب گزینه Save به بخش مدیریت پایگاه داده و کاربران وارد خواهید شد.