در حین استفاده از گواهینامه آیا امکان ارتقا نوع گواهینامه وجود دارد؟

در حین استفاده از گواهینامه آیا امکان ارتقا نوع گواهینامه وجود دارد؟

 

خیر در حین استفاده این امکان وجود نداشته و گواهینامه صادر شده تا پایان تاریخ اعتبار فعال می باشد و در صورتی که تمایل به تغییر گواهینامه خود داشته باشید نیاز است یک گواهینامه جدید صادر شود.

 

مزایای داشتن  ssl بر روی   وب سایت 

انواع گواهی ssl قابل ارائه در ایران هاست