چگونه می توان رکوردهای DNS دامنه را ویرایش نمود؟

در صفحه اصلی کنترل پنل SolidCP، با انتخاب گزینه Domains، لیستی از دامنه های موجود و ثبت شده در اختیار شما قرار می گیرد. با کلیک بر روی هر کدام از این دامنه ها میتوان به تنظیمات پیشرفته مربوطه دسترسی پیدا کرد.

در صفحه تنظیمات پیشرفته مربوط به دامنه، دو گزینه وجود دارد که گزینه دوم (Enable/Disable DNS) امکان فعال یا غیر فعال کردن DNS مربوط به آن دامنه را در اختیار ما قرار می دهد.

با انتخاب گزینه اول(Edit DNS zone records)، تمامی رکوردهای ثبت شده در DNS آن دامنه برای ما به نمایش در می آید.

 

 

 

با انتخاب گزینه Add Record می توان رکورد جدیدی اضافه کرد.

 
 
 

در بخش اول نوع رکورد موردنظر خود را تعیین می کنیم.
در این قسمت نامی متناسب، همراه با IP منتاظر با این رکورد وارد می شود و در آخر گزینه Save انتخاب می گردد.

 
 

 

در مورد رکوردهای موجود نیز می توان با انتخاب گزینه "ضربدر" رکورد مربوطه را حذف و یا با استفاده از گزینه "قلم" آن رکورد را ویرایش کرد.