چگونه می توان دامنه جانشین (Domain Alias) ایجاد نمود؟

از طریق آدرس cp.yourdomain (به جایyourdomain نام دامنه خود را وارد نمایید). 

توجه : در صورتی که میزبانی شما ایران می باشد DNS دامنه شما باید روی CLOUDNS1.IRANHOST.COM و CLOUDNS2.IRANHOST.COM جهت تنظیم DNS از این راهنما می توانید استفاده کنید.

در صفحه اصلی کنترل پنل Solidcp و با انتخاب گزینه Domains، وارد صفحه اصلی مدیریت دامنه ها می شوید

در صفحه مدیریت دامنه ها، با انتخاب گزینه Add Domain وارد صفحه Add New Domain می شوید.

سپس در این صفحه با انتخاب گزینه Domain وارد صفحه مشخصات دامنه جدید شوید.

در این صفحه ابتدا در کادر 1 همانند تصویر نام دامنه جانشین را وارد نمایید. در صورتی که این دامنه جانشینی برای یک سایت موجود در سرور است، تیکت گزینه Create Web Site را برداشته و در صورت که DNS Zone این دامنه بر روی Name Server های هاست وجود داشته باشند تیکت گزینه Enable DNS  را نیز انتخاب نمایید.  سپس در کادر 2 تیک گزینهAssign to existing Web Site را کلیک نموده و سپس اندکی منتظر می شوید تا صفحه دوباره بارگزاری شود. حالا از  لیست نام سایتی که می خواهید دامنه جانشین شما به آن متصل شود را انتخاب کنید.

در صورتیکه تمایل دارید تا اکانت های ایمیل فعلی شما با آدرس دامنه جدید نیز قابلیت ارسال و دریافت داشته باشند، بر روی Assign to existing Mail Domain کلیک می کنید و پس از بارگزاری شدن مجدد صفحه از لیست دامنه میلی که در نظر دارید را انتخاب می کنید.

و در اخر جهت ثبت دامنه بر روی Add Domain کلیک می نمایید.