چگونه می توان نسخه PHP و ASP.Net را تغییر داد؟

 

از طریق آدرس cp.yourdomain (به جایyourdomain نام دامنه خود را وارد نمایید). همچنین می توانید از طریق آدرس solidcp.iranhost.com  وارد کنترل پنل هاست خود شوید.

در صفحه اصلی کنترل پنل SolidCP با نگهداشتن نشانگر موس بر روی آیکن WEB و انتخاب گزینه Website از منوی باز شده، وارد بخش Website می شوید. سپس وارد زبانه Extension شده و در قسمت مربوطه از منوی Drop Down نسخه موردنیاز خود را انتخاب نمایید. 

 

 

در صورت انتخاب نسخه Integrated Pipeline در بخش انتخاب ASP .NET ، امکان استفاده از امکاناتی نظیر MVCو AJAX در .NET فراهم می شود.