چگونه می توان مصرف منابع را مشاهده نمود؟

 

برای مشاهده ریز مصرف منابع مصرفی سرویس خود در ابتدا با استفاده از راهنمای زیر به کنترل پنل لاگین نمایید.
 
 
پس از لاگین به کنترل پنل در سمت چپ صفحه از زیر مجموعه بخش Account Menu بر روی منوی Spaces کلیک نمایید.
 
 
در صفحه ی باز شده بر روی نام پلان سرویس میزبانی خود کلیک نمایید.
 
 
در صفحه ی باز شده برای مشاهده ریز مصرف مربوط به فضای تخصیص یافته (فایل های وب سایت ، دیتابیس و ایمیل ها) بر روی Click here to see the report روبروی Disk space کلیک نمایید.
برای مشاهده ی ریز مصرف پهنای باند مصرفی (وب سایت ، ftp و ایمیل هانیز بر روی Click here to see the report روبروی Bandwidth کلیک نمایید.