چگونه می توان دامنه متصل به سرویس میزبانی را تغییر داد؟

 

 

 
 
در کنترل پنل پلسک منوی Website & Domains همانند شکل زیر وارد Hosting Settings می شوید:
 
 
در صفحه بعدی، در کادر اشاره شده، دامنه جدید را وارد می کنید و سپس بر روی گزینه Ok کلیک نمائید:
 
 
بعد از بازگشتن به صفحه اصلی مشاهده می کنید که دامنه اصلی سایت به نام دامنه جدید شما تغییر یافته است
 

 

Add Feedback