چگونه می توان دامنه متصل به سرویس میزبانی را تغییر داد؟

 

 

در نظر داشته باشید قبل از تغییر دامنه مطمئن شوید NS  دامنه جدید به NS  های مرتبط با سرویس شما تغییر داده شده باشد. بدین منظور طبق این راهنما  آدرس NS   دامنه جدید را همانند دامنه قبلی تنظیم کنید.
 
در کنترل پنل پلسک منوی Website & Domains همانند شکل زیر وارد Hosting Settings می شوید:
 
 
در صفحه بعدی، در کادر اشاره شده، دامنه جدید را وارد می کنید و سپس بر روی گزینه Ok کلیک نمائید:
 
 
بعد از بازگشتن به صفحه اصلی مشاهده می کنید که دامنه اصلی سایت به نام دامنه جدید شما تغییر یافته است