چگونه می توان Web Statistics را در Plesk فعال نمود؟

 

برای فعال سازیWeb Statistics  در کنترل پنل پلسک ابتدا می بایست فولدری با نام plesk-stat همانند تصویر زیر در قسمت Password-Protected directory ایجاد نمائید:

 
سپس در قسمت Add a User یک کاربر برای این فولدر ایجاد می نمائید.
 
 
Web Statistics  فعال شده است برای وارد شدن می بایست پس از کلیک بر روی Web Statistics   با کاربری که ایجاد کرده اید لاگین نمائید.