چگونه می توان وارد کنترل پنل Azure شد؟

برای لاگین به پنل Azure (کنترل پنل مدیریت سرورهای مجازی ابری ایران هاست) می توانید از آدرس زیر استفاده نمایید.

https://azure.iranhost.cloud

در صفحه ی بارگذاری شده می بایست در قسمت Email address آدرس ایمیل خود و در قسمت Password رمز عبوری که هنگام خریداری سرویس به ایمیل شما ارسال شده را وارد نمایید.