مدارک مورد نیاز برای گواهی های OV ( مخفف Organization Validation)

این نوع گواهی های SSL بسیار قابل اعتماد می باشند. سازمان ها به وسیله ی عوامل انسانی واقعی بررسی می شوند تا به صورت کامل اثبات شود که سازمان های متقاضی کاملا ثبت شده و رسمی می باشند. مدارک و اطلاعات هویتی ممکن است رد و بدل شود تا به صورت کامل سازمان احراز هویت شود.

 

احراز هویت مالکیت دامنه که می بایست مورد زیر انجام گردد.

1- تایید دسترسی به دامنه - به وسیله ی کلیک بر روی ایمیل ارسال شده به  وسیله ی CERTUM به ایمیلی در دامنه ی مربوطه (ایمیل هایی همانند admin@yourdomain.com ، administrator@yourdomain.com ، webmaster@yourdomain.com ، postmaster@yourdomain.com و یا hostmaster@yourdomain.com)

 

تایید دسترسی به ایمیل اکانت در صورتیکه در گواهی درج شده باشد. 

در صورتیکه ایمیل اکانتی در گواهی SSL درج شود می بایست این ایمیل اکانت از طریق کلیک بر روی لینک تاییدیه که از طرف CERTUM ارسال می شود تایید گردد.

 

احراز هویت مشخصات فردی مشترک که می بایست مدارک زیر به CERTUM ارائه گردد.

1- اصل تصویر و ترجمه رسمی( دارالترجمه) روزنامه رسمی شرکت (آگهی ثبت) به همراه گواهی آخرین تغییرات شرکت

نکته 1 : درج آخرین آدرس شرکت در زمان ثبت سفارش(Contact Information) منطبق با آدرس مندرج در آگهی تغییرات، چنانچه بیش از 13 ماه از صدور آخرین آگهی تغییرات سپری شده باشد می بایست قبض تلفن منطبق با آدرس مندرج در آگهی تغییرات نیز ارسال شود.در صورتیکه بیشتر از 13 ماه از تاریخ صدور  آخرین آگهی تغییرات شرکت سپری شده است ، می بایست این مدرک با مهر وزارت امور خارجه ارسال گردد.( از طریق دارالترجمه های رسمی  این مورد انجام میشود)

نکته 2: اصل تمامی مدارک مورد نیاز به همراه ترجمه رسمی آنها می بایست ارسال شود.

2- ارسال معرفی نامه شخص متقاضی دریافت کننده گواهینامه SSL به زبان انگلیسی در سربرگ شرکت با مهر شرکت و امضای حق امضادارندگان رسمی (اعلام سمت متقاضی و نام دامنه در متن معرفی نامه الزامی می باشد )

3-کپی پاسپورت فرد متقاضی 

 

ارسال مدارک به یکی از روش های زیر انجام می شود:

1- از طریق ایمیل (روش پیشنهاد شده) در قالب فایل های اسکن شده به ایمیل ccp@certum.pl

2- به وسیله ی فکس 48914257422+

3- از طریق پست به آدرس زیر:

CERTUM PCC, ul. Bajeczna 13, 71-838 Szczecin, Poland

Add Feedback