مدارک مورد نیاز برای گواهی های EV (مخفف Extended Validation)

این نوع گواهی های SSL یکی از قابل اطمینان ترین انواع گواهی نامه ها می باشند. شرایط صدور این نوع گواهی ها به وسیله ی استاندارد مشخصی (https://cabforum.org/extended-validation/) تعیین شده اند و مراحل احراز هویت بسیار سخت گیرانه تری به نسبت گواهی های از نوع OV دارد.

در کنار فراهم نمودن اعتماد و اطمینان به وسیله ی مراحل سخت گیرانه، گواهی های EV یک نوار سبز رنگ نیز در مرورگر بازدیدکننده ها فعال می کند تا تفاوتی بین گواهی های SSL معمولی و گواهی های EV ایجاد نماید. این نوع گواهی بیشترین میزان اعتماد را برای بازدیدکننده ها فراهم می کند و جعل هویت وب سایت های استفاده کننده از این نوع گواهی ها را می توان گفت غیرممکن می باشد.

این نوع گواهی های SSL بسیار قابل اعتماد می باشند. سازمان ها به وسیله ی عوامل انسانی واقعی بررسی می شوند تا به صورت کامل اثبات شود که سازمان های متقاضی کاملا ثبت شده و رسمی می باشند. مدارک و اطلاعات هویتی ممکن است رد و بدل شود تا به صورت کامل سازمان احراز هویت شود.

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور این نوع گواهی SSL

احراز هویت مالکیت دامنه که می بایست  مورد زیر انجام گردد:

1- تایید دسترسی به دامنه - به وسیله ی کلیک بر روی ایمیل ارسال شده به  وسیله ی CERTUM به ایمیلی در دامنه ی مربوطه (ایمیل هایی همانند admin@yourdomain.com ، administrator@yourdomain.com ، webmaster@yourdomain.com ، postmaster@yourdomain.com و یا hostmaster@yourdomain.com)


تایید دسترسی به ایمیل اکانت در صورتیکه در گواهی درج شده باشد. 

در صورتیکه ایمیل اکانتی در گواهی SSL درج شود می بایست این ایمیل اکانت از طریق کلیک بر روی لینک تاییدیه که از طرف CERTUM ارسال می شود تایید گردد.


احراز هویت مشخصات فردی مشترک که می بایست مدارک زیر به ایران هاست ارائه گردد.

1- اصل تصویر روزنامه رسمی شرکت (آگهی ثبت) به همراه گواهی آخرین تغییرات شرکت
نکته 1 : درج آخرین آدرس شرکت در زمان ثبت سفارش(Contact Information) منطبق با آدرس مندرج در آگهی تغییرات، چنانچه بیش از 13 ماه از صدور آخرین آگهی تغییرات سپری شده باشد می بایست قبض تلفن منطبق با آدرس مندرج در آگهی تغییرات نیز ارسال شود.در صورتیکه بیشتر از 13 ماه از تاریخ صدور  آخرین آگهی تغییرات شرکت سپری شده است ، می بایست این مدرک نیز ارسال گردد.
 
2- ارسال معرفی نامه شخص متقاضی دریافت کننده گواهینامه SSL در سربرگ شرکت با مهر شرکت و امضای حق امضادارندگان رسمی (اعلام سمت متقاضی و نام دامنه در متن معرفی نامه الزامی می باشد )
3- پشت و روی کارت ملی هوشمند  یا پاسپورت فرد متقاضی دارای اعتبار 

ارسال مدارک به یکی از روش های زیر انجام می شود:

 

ایمیلinfo@iranhost.com (پس از رسیدن ایمیل به ایران هاست، کد پیگیری به ایمیل شما ارسال می گردد)

فکس: 021-83305 داخلی 5 و پیگیری دریافت فکس: 021-83305 داخلی 1 و 2