مدارک مورد نیاز برای گواهی های EV (مخفف Extended Validation)

این نوع گواهی های SSL یکی از قابل اطمینان ترین انواع گواهی نامه ها می باشند. شرایط صدور این نوع گواهی ها به وسیله ی استاندارد مشخصی (https://cabforum.org/extended-validation/) تعیین شده اند و مراحل احراز هویت بسیار سخت گیرانه تری به نسبت گواهی های از نوع OV دارد.

در کنار فراهم نمودن اعتماد و اطمینان به وسیله ی مراحل سخت گیرانه، گواهی های EV یک نوار سبز رنگ نیز در مرورگر بازدیدکننده ها فعال می کند تا تفاوتی بین گواهی های SSL معمولی و گواهی های EV ایجاد نماید. این نوع گواهی بیشترین میزان اعتماد را برای بازدیدکننده ها فراهم می کند و جعل هویت وب سایت های استفاده کننده از این نوع گواهی ها را می توان گفت غیرممکن می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت صدور این نوع گواهی SSL

 

احراز هویت مالکیت دامنه که می بایست  مورد زیر انجام گردد:

1- تایید دسترسی به دامنه - به وسیله ی کلیک بر روی ایمیل ارسال شده به  وسیله ی CERTUM به ایمیلی در دامنه ی مربوطه (ایمیل هایی همانند admin@yourdomain.com ، administrator@yourdomain.com ، webmaster@yourdomain.com ، postmaster@yourdomain.com و یا hostmaster@yourdomain.com)

 

 

احراز هویت مشخصات فردی مشترک که می بایست مدارک زیر به CERTUM ارائه گردد.

 

1- اصل تصویر و ترجمه رسمی( دارالترجمه) روزنامه رسمی شرکت (آگهی ثبت) به همراه گواهی آخرین تغییرات شرکت

نکته : درج آخرین آدرس شرکت در زمان ثبت سفارش(Contact Information) منطبق با آدرس درج شده در آگهی تغییرات

2- ارسال معرفی نامه شخص متقاضی دریافت کننده گواهینامه SSL به زبان انگلیسی در سربرگ شرکت با مهر شرکت و امضای حق امضادارندگان رسمی (اعلام سمت متقاضی و نام دامنه در متن معرفی نامه الزامی می باشد )

3-کپی پاسپورت فرد متقاضی 

 

 

ارسال مدارک به یکی از روش های زیر انجام می شود:

1- از طریق ایمیل (روش پیشنهاد شده) در قالب فایل های اسکن شده به ایمیل ccp@certum.pl

2- به وسیله ی فکس 48914257422+

3- از طریق پست به آدرس زیر:

CERTUM PCC, ul. Bajeczna 13, 71-838 Szczecin, Poland

Add Feedback