چگونه می توان فایل CSR در Windows Server ایجاد نمود؟

برای ایجاد فایل CSR می بایست در ابتدا با استفاده از راهنمای زیر با سرور خود ارتباط ریموت برقرار نمایید.

راهنما ارتباط ریموت با سرور

سپس به IIS ویندوز سرور خود بروید و در صفحه ی باز شده بر روی Server Certificate کلیک نمایید.

در صفحه ی باز شده بر روی Create Certificate Request کلیک نمایید.

در پنجره ی باز شده می بایست مشخصات خود را که مورد نیاز سازمان ارائه دهنده ی گواهی SSL می باشد را تکمیل نمایید.

Common name : اسم دامنه ی شما می باشد که عموما به صورت domain.com و یا www.domain.com است.

Organization: نام سازمان شما می باشد. به عنوان مثال - Roshangar Rayaneh Tehran

Organization unit: نام واحد سازمان می باشد. به عنوان مثال - IT

City/locality: شهر سازمان/شرکت می باشد. به عنوان مثال - Tehran

State/province: استان سازمان/شرکت می باشد. به عنوان مثال - Tehran

Country/Region: کد دو حرفی کشور سازمان/شرکت می باشد. به عنوان مثال - IR

پس از تکمیل موارد فوق بر روی Next کلیک کرده و در صفحه ی بعد می بایست میزان Bit Length گواهی را تعیین نمایید.

عموما مقدار Bit Length را سازمان ارائه دهنده ی گواهی نامه تعیین می کند و در حال حاضر اکثر سازمان ها از مقدار 2048 استفاده می کنند.

پس از انجام مورد فوق بر روی Next کلیک می نمایید و در این مرحله نهایی محل ذخیره سازی فایل CSR که یک فایل TXT می باشد را تعیین می کنید.

با کلیک بر روی "..." می توانید محل و نامی را برای ذخیره سازی فایل انتخاب کرده و پس از آن بر روی Finish کلیک نمایید.

در نهایت می بایست فایل CSR را به شرکت ارائه دهنده گواهی خود ارسال نمایید تا گواهی SSL شما مطابق با فایل CSR ایجاد گردد.