چگونه می توان زیر دامنه (Subdomain) ایجاد نمود؟

 

راهنمای ویدیویی نحوه ی ایجاد زیر دامنه (Subdomain)

راهنمای ویدیویی زیر شامل نحوه ی  نحوه ی ایجاد زیر دامنه (Subdomain) در کنترل پنل Plesk سرویس های لینوکسی ایران هاست و همچنین شرح گزینه ها و امکانات موجود در این بخش از کنترل پنل می باشد.

 دانلود راهنمایی ویدیویی