چگونه می توان از قابلیت Ajax در سرویس های ویندوزی استفاده نمود؟

توضیح :  تنها زمانی نیاز به انجام این تنظیم خواهید داشت که به هر دلیل می بایست ASP.Net  ورژن هاست خود را روی Integrated pipeline ست نمایید در غیر اینصورت ( بصورت معمول ) نیاز به انجام این تنظیم برای فعال نمودن Ajax  نیست.


 

جهت فعال نمودن Ajax  در پلان خود کافیست کد زیر را در web.config قرار دهید :


<system.webServer>

<handlers>

<add name="ScriptResource" preCondition="integratedMode" verb="GET,HEAD" path="ScriptResource.axd" type="System.Web.Handlers.ScriptResourceHandler, System.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />

</handlers>

< /system.webServer >


 

نکته : در صورتیکه تگ یا تگ های ارائه شده در کد مربوطه در web.config  شما موجود می باشند کافیست ادامه کد را در بین تگهای موجود در web.config خود قرار دهید.

 

 

Add Feedback