چگونه می توان از قابلیت Ajax در سرویس های ویندوزی استفاده نمود؟

توضیح :  تنها زمانی نیاز به انجام این تنظیم خواهید داشت که به هر دلیل می بایست ASP.Net  ورژن هاست خود را روی Integrated pipeline ست نمایید در غیر اینصورت ( بصورت معمول ) نیاز به انجام این تنظیم برای فعال نمودن Ajax  نیست.


 

جهت فعال نمودن Ajax  در پلان خود کافیست کد زیر را در web.config قرار دهید :


<system.webServer>

<handlers>

<add name="ScriptResource" preCondition="integratedMode" verb="GET,HEAD" path="ScriptResource.axd" type="System.Web.Handlers.ScriptResourceHandler, System.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />

</handlers>

< /system.webServer >


 

نکته : در صورتیکه تگ یا تگ های ارائه شده در کد مربوطه در web.config  شما موجود می باشند کافیست ادامه کد را در بین تگهای موجود در web.config خود قرار دهید.