چگونه می توان Default document تعریف نمود؟

 
ابتدا راهنمای موجود در لینک ذیل وارد کنترل پنل شوید
 
پس از ورود، مطابق تصویر ذیل وارد قسمت Apache & nginx Settings شوید
 
 
مطابق با تصویر ذیل در قسمت Index files بر روی Enter custom value کلیک کنید و اسم فایل مورد نظر خود را وارد نمائید
 
 
 
در نظر داشته باشید فایل مربوطه بایستی در مسیر مربوطه وجود داشته باشد، نهایتأ در انتهای صفحه بر روی Ok کلیک نمائید تا تغییرات شما ثبت و اعمال گردد.
نکته :
در اینجا فایل test.py که در پوشه‌ی httpdocs/test/python قرار دارد به عنوان صفحه پیشفرض انتخاب شده است و پس از اعمال این تغییرات، این صفحه به عنوان صفحه‌ی پیشفرض سایت بارگذاری میگردد.