چگونه می توان MIME Types اضافه نمود؟

 
ابتدا راهنمای موجود در لینک ذیل وارد کنترل پنل شوید
 
پس از ورود، مطابق تصویر ذیل وارد قسمت Apache & nginx Settings شوید
 
 
در قسمت Mime Type بر روی Enter custom value کلیک کنید و مقادیر مورد نظر خود را مطابق با تصویر ذیل وارد نمائید
 
 
نکته :
چنانچه در مثال آورده شده در کنترل پنل نیز مشاهده می‌کنید، جهت ورود چندین Mime Type می‌توانید هر کدام را در خط جدا وارد کنید.
نهایتأ در انتهای صفحه بر روی Ok کلیک نمائید تا تغییرات شما ثبت و اعمال گردد.