چگونه می توان تنظیمات لوکال PHP.ini را تغییر داد؟

 
ابتدا راهنمای موجود در لینک ذیل وارد کنترل پنل شوید
 
پس از ورود، مطابق تصویر ذیل وارد قسمت PHP Settings شوید
 
 
سپس دراین صفحه و مطابق با تصویر ذیل، در بخش Performance settings می‌توانید مقایر مربوط به php.ini را به دلخواه خود تغییر دهید
 
 
 همچنین چنانچه آیتم مورد نظر شما در این قسمت لیست نشده بود می‌توانید مطابق تصویر ذیل و در قسمت Additional directives اقدام به وارد نمودن تنظیمات مورد نظر خود نمائید، برای این منظور بایستی هر آیتم را در خط مجزا وارد نمائید نهایتأ و بر روی Ok کلیک نمائید تا تغییرات شما ثبت و اعمال گردد.