چگونه می توان وارد وب میل شد؟

 

برای دسترسی به وب میل ایمیل اکانت خود می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.  (به جای yourdomain.com نام دامنه خود را قرار دهید)

آدرس: http://webmail.yourdomain.com

Username = آدرس ایمیل اکانت . به عنوان مثال Info@yourdomain.com

Password = رمز عبور ایمیل اکانت مربوطه