چگونه می توان وارد وب میل شد؟

کنترل پنل ها > Plesk > ایمیل

 

برای دسترسی به وب میل ایمیل اکانت خود می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید.  (به جای yourdomain.com نام دامنه خود را قرار دهید)

آدرس: http://webmail.yourdomain.com

Username = آدرس ایمیل اکانت . به عنوان مثال Info@yourdomain.com

Password = رمز عبور ایمیل اکانت مربوطه

 

Add Feedback