چگونه Apple mail در MAC ( مک بوک ) را تنظیمات کنیم؟

1.وارد قسمت mail شوید
2.برای ساخت اکانت جدید برروی گزینه add account… کلیک نمایید
 
 
3.برروی گزینه add other mail account… کلیک نمایید
 
 
4. Full Name=نام دلخواه خود ر وارد نمایید) می توانید نام و یا نام خانوادگی خود را وارد نمایید این مورد ب دلخواه می باشد)
5. Email Address=ادرس ایمیل اکانت خود را به صورت کامل وارد نمایید مثال : test@iranhost.com
6.password =پسورد ایمیل اکانت خود را وارد نمایید
 
 
7.برروی گزینه next کلیک نمایید
در این قسمت تنظیمات incoming mail server را توضیح می دهیم.شما می توانید جهت در یافت ایمیل از دو پروتکل imap و یا pop استفاده نمایید.انتخاب هرکدام از این دو نوع پروتکل بسته به سناریو استفاده شما کاربر محترم دارد
 
 
Path Prefix=این قسمت را خالی رها کنید) لازم به وارد کردن چیزی نیست)
IMAP: 143, or 993 if you are using SSL
توجه:پرت پیش فرض imap:143 می باشد در صورتی که قصد استفاده از ssl را برروی این پرت دارید شماره پرت بایستی به 993 تغییر یابد
POP: 110, or 995 if you are using SSL
توجه:پرت پیش فرض pop:110می باشد در صورتی که قصد استفاده از ssl را برروی این پرت دارید شماره پرت بایستی به 995 تغییر یابد
 
 
با زدن next وارد تنظیمات outgoing mail server خواهید شد.برای ارسال ایمیل از پروتکل smtp استفاده می شود
SMTP Server= در این قسمت mail.yourdomain را وارد نمایید
 
 
توجه: در قسمت yourdomain بایستی نام دامنه خود را وارد نمایید
User Name=ادرس ایمیل خود را به صورت کامل وارد نمایید
Password=پسورد ایمیل اکانت خود را وارد نمایید
اکانت ایمیل شما با موفقیت ایجاد گردید.برای تنظیمات smtp server بایستی مراحل زیر را طی نمایید
-در قسمت mail menu گزینه Preferences را انتخاب نمایید
-account tab را انتخاب نمایید
-ایمیل اکانت جدید ساخته شده را انتخاب نمایید
-تب advance را انتخاب نمایید و چک باکس گزینه  Automatically detect and maintain account settings.را بردارید
- Account Information تب را انتخاب نمایید
- Edit SMTP Server List... را انتخاب نمایید
 
 
-پرت smtp به صورت غیر secure 25 می باشد.در صورت استفاده از ssl می بایست شماره پرت خود را به 465 تغییر دهید و تیک گزینه use ssl را بزنید
-در قسمت user name و password نیز مجدد ادرس ایمیل اکانت خود را به صورت کامل وارد نمایید