چگونه می توان بر روی یک پوشه ی خاص رمز عبور گذاشت؟

ابتدا از طریق راهنمای لینک زیر می بایست وارد کنترل پنل سرویس هاست خود شوید:
 
سپس همانند عکس زیر بر روی آیکون Password Protected Directories  کلیک می نمائید.
 
 
سپس بر روی Add Protected Directory کلیک می نمائید.
 
 
همانند تصویر زیر در قسمت Directory Name آدرس پوشه مورد نظر را وارد می کنید و در فیلد بعدی نامی دلخواه برای این فولدر محافظت شده انتخاب می کنید.
 
 
سپس بر روی نام مسیر ساخته شده کلیک می نمائید.
 
 
بر روی آیکون Add a User کلیک می نمائید.
 
 
همانند تصویر زیر یک Username  انتخاب می نمائید و پسورد را دو بار وارد می کنید سپس بر روی گزینه OK کلیک می نمائید.