چگونه می توان به صورت خودکار نسخه ی پشتیبانی (Backup) تهیه نمود؟


در کنترل پنل پلسک شما می توانید به صورت خودکار و در طی یک زمان بندی مشخصی که خود تعریف می کنید از تمامی فایل های سایت و ایمیل ها و دیتابیس خود و هرآنچه را که برای شما اطلاعات ضروری محسوب میشود بک آپ خودکار تهیه نمایید.برای این منظور:
1.وارد کنترل پنل پلسک شوید(لاگین نمایید)
2.از منوی سمت چپ برروی گزینه database کلیک نمایید
 
 
 
 
 
 
3.در سمت راست صفحه برروی گزینه backup manager کلیک نمایید
 
 
 
 
 
4.در صفحه باز شده برروی گزینه schedule کلیک نمایید
 

5.تیک گزینه Activate this backup task  را زده وزمان اجرای بک آپ خود را تعیین نمایید.می توانید به صورت روزانه-هفتگی و ماهانه تعیین کنید
 
 
 
 
 
6.در صورتی که گزینه Use incremental backup را فعال نمایید تنها از اخرین تغییرات جدید بک آپ گرفته می شود. در این مدل از اطلاعات تغییر کرده از زمان آخرین بکاپ گرفته شده تا لحظه اجرای Incremental backup فایل پشتیبان تهیه خواهد شد بدین صورت که در مدل هایی مانند Full & Incremental بعد از تهیه پشتیبان / بکاپ اطلاعات نشانه گذاری خواهند شد و این نشانه گذاری ها در صورتی که اطلاعات تغییر کنند از بین می روند و این مبنای تصمیم گیری Incremental بکاپ می باشد.
7.در قسمت Keep backup files for مدت زمان نگه داری فایل بک آپ را مشخص نمایید برای مثال 10 روز
 
 
 
 
 
8.در قسمت backup setting می توانید مشخص نمایید که بک آپ گرفته شده از کدام اطلاعت شما باشد
Domain configuration = فقط از تنظیمات دامنه بک آپ گرفته شود
Mail configuration and content= فقط از تنظیمات ایمیل ها و محتوای آن ها بک اپ گرفته شود
User files and databases=فقط از فایل های سایت و دیتابیس ها بک آپ گرفته شود
نکته: در صورتی که قصد تهیه فول بک آپ از اطلاعات خود را دارید تیک تمام گزینه های فوق را بزنید
9. در قسمت Store in  می توانید محل ذخیره سازی فایل بک آپ را مشخص نمایید.همانطور که مشاهده می کنید مسیر پیش فرض ذخیره سازی در Server storage in /var/lib/psa/dumps می باشد.در صورت لزوم با زدن گزینه configure مسیر دلخواه خود را تعیین نمایید
 
 
 

10. Exclude log files  =با انتخاب این گزینه از لاگ فایل های شما بک آپی گرفته نخواهد شد
 
 
 
 
 
11. Exclude certain files from the backup =با انتخاب این گزینه از فایل های خاصی  بک آپ گرفته نخواهد شد
12. If errors occur during the execution of this backup task, send a notification email to = در این قسمت می توانید ادرس ایمیلی را وارد نمایید تا زمانیکه در حین پروسه بک آپ گیری خودکار به خطا برخورد کرد پیغام هشداری به این ادرس میل وارد شده ارسال گرددو شما را از بروز خطا در روند بک آپ آگاه سازد
13. Suspend the domain until the backup task is completed  =با انتخاب این گزینه سایت شما در حین پروسه بک آپ تعلیق شده و کاربران پیغام خطای سفارشی شده ای را که شما نیز می توانید آن را تنظیم کنید مشاهده خواهند کرد.بعد از اتمام پروسه بک آپ می توانید نسبت به active کردن دامنه خود اقدام نمایید