چگونه می توان بارگذاری با www و یا بدون www را بررسی نمود؟

برای تعیین نحوه ی بارگذاری دامنه با زیر دامنه ی www و یا بدون آن می بایست ابتدا به کنترل پنل سرویس میزبانی خود لاگین نمایید.

جهت لاگین به کنترل پنل سرویس میزبانی خود می توانید از راهنمای زیر استفاده نمایید.

 

راهنما ورود به کنترل پنل Plesk

 

پس از لاگین به کنترل پنل به قسمت Hosting Settings بروید.

در صفحه ی باز شده و قسمت Preferred domain می بایست نحوه ی بارگذاری را تعیین کنید.

  • اگر گزینه را روی www.yourdomain قرار دهید، بارگذاری پیش فرض وب سایت به همراه www خواهد بود و در صورت وارد شدن نام دامنه بدون www به صورت خودکار ترافیک وب سایت بر روی www.yourdomain قرار خواهد گرفت.
  • اگر گزینه را روی yourdomain قرار دهید، بارگذاری پیش فرض وب سایت بدون www بوده و در صورت وارد شدن نام دامنه با www به صورت خودکار ترافیک وب سایت بر روی yourdomain قرار خواهد گرفت.
  • اگر گزینه را روی None قرار دهید، بارگذاری پیش فرضی وجود نداشته و در صورت وارد نمودن دامنه با www و یا بدون آن در هر حالت وب سایت با همان عبارتی که وارد شده بارگذاری می شود.