چگونه می توان بارگذاری یا عدم بارگذاری وب سایت را مدیریت نمود؟

برای ورود به کنترل پنل ابتدا از راهنمای زیر استفاده نمایید

راهنمای ورود به کنترل پنل

پس از ورود به سرویس میزبانی بر روی آیکن Hosting Setting کلیک نمایید.

 

برای متوقف کردن وب سایت طبق تصویر زیر بر روی Change کلیک نمایید.

 

 
در پنجره بعد طبق تصویر وضعیت وب سایت به سه بخش تقسیم می شود
 
 
 
 
Disabled : در این حالت  دسترسی به FTP و File Manager وجود دارد ولی وب سایت متوقف خواهد شد و سرویس ایمیل نیز در دسترس نخواهد بود.در این حالت هر کاربری آدرس سایت را وارد نماید خطای سرور را به آن نشان میدهد.
 
Suspended : در این حالت وب سایت متوقف خواهد شد و هر کاربری آدرس سایت را وارد نماید خطای 503 یا Custom Error Page را نشان میدهد و سرویس ایمیل نیز در دسترس خواهد بود.
 
Active : در این حالت وب سایت فعال خواهد بود.
 
پس از تعیین وضعیت مورد نظر برای ذخیره تنظیمات بر روی OK کلیک نمایید.