چگونه می توان از File Manager استفاده نمود؟

برای اپلود و مدیریت فایل های خود در کنترل پنل Plesk می بایست از File Manager کنترل پنل استفاده نمایید. بدین منظور ابتدا می بایست به کنترل پنل خود لاگین نمایید.

برای شروع کار با استفاده از راهنمای زیر به کنترل پنل سرویس میزبانی خود لاگین نمایید.

 

راهنما ورود به کنترپنل Plesk

 

پس ورود به کنترل پنل از گزینه ی File Manager و یا Files به بخش مربوطه در سرویس خود وارد شوید.

در این صفحه می توانید در درختواره ی Home directory به مسیری که می خواهید مدیریت کنید بروید. 

نکته: برای اپلود فایل های وب سایت خود می بایست آنها را در پوشه ی httpdocs آپلود نمایید.

در نوار بالای File Manager شما ابزارهای مختلفی برای آپلود و مدیریت فایل ها در اختیار دارید.

گزینه ی Upload:

از این گزینه می توانید برای آپلود فایل های خود استفاده کنید.

گزینه ی New > Create File:

این گزینه برای ایجاد یک فایل استفاده می شود.

گزینه ی New > Create Directory:

این گزینه برای ایجاد یک پوشه استفاده می شود.

گزینه ی Copy:

برای کپی کردن فایل های خود می توانید از این گزینه استفاده کنید. برای این کار ابتدا فایل ها و یا فولدرهایی که می خواهید کپی کنید را انتخاب (Select) نموده و سپس بر روی گزینه ی Copy کلیک نمایید.

در پنجره ی باز شده می توانید مسیری که قصد دارید فایل ها و یا فولدرها کپی شوند را انتخاب کرده و در نهایت بر روی Ok کلیک نمایید. همچنین اگر تیک گزینه ی Replace existing files را بزنید هنگام کپی، در صورت موجود بودن فایل ها از قبل در سرویس شما آنها حذف شده و با فایل های جدید جایگزین می شوند.

گزینه ی Move:

برای انتقال فایل های خود به محل دیگر به صورتیکه در مبدا فایل ها حذف شوند و به مسیر دیگر منتقل شوند (مشابه عملیات Cut) از این گزینه می توانید استفاده کنید.  برای این کار ابتدا فایل ها و یا فولدرهایی که می خواهید جابجا کنید را انتخاب (Select) نموده و سپس بر روی گزینه ی Move کلیک نمایید.

در پنجره ی باز شده می توانید مسیری که قصد دارید فایل ها و یا فولدرها جابجا شوند را انتخاب کرده و در نهایت بر روی Ok کلیک نمایید. همچنین اگر تیک گزینه ی Replace existing files را بزنید هنگام جابجایی، در صورت موجود بودن فایل ها از قبل، آنها حذف شده و با فایل های جدید جایگزین می شوند.

گزینه ی Remove:

از این گزینه برای حذف فایل ها و یا فولدرهای خود می توانید استفاده کنید. برای این کار ابتدا فایل ها و یا فولدرهای مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس بر روی این گزینه برای حذف آنها کلیک نمایید.

در پنجره ی باز شده اگر بر روی Yes کلیک نمایید عملیات حذف تایید شده و فایل های شما حذف خواهند شد. 

گزینه ی Extract Files:

با استفاده از این گزینه می توانید فایل های فشرده شده ی خود را Unzip نمایید. برای انجام این مورد ابتدا فایل مورد نظر خود را انتخاب نموده و سپس بر روی گزینه ی Extract Files کلیک نمایید. 

در پنجره ی باز شده برای تایید انجام عملیات می بایست بر روی Ok کلیک نمایید. همچنین اگر تیک گزینه ی Replace existing files را بزنید هنگام خارج سازی فایل ها از فشرده سازی، در صورت موجود بودن فایل ها از قبل در سرویس شما آنها حذف شده و با فایل های جدید جایگزین می شوند.

گزینه ی Add Files to Archive:

برای فشرده سازی فایل های خود می توانید از این گزینه استفاده کنید. برای انجام این مورد ابتدا فایل مورد نظر خود را انتخاب نموده و سپس بر روی گزینه ی مربوطه کلیک نمایید.

در پنجره ی باز شده نام فایل فشرده خود را انتخاب نموده و سپس بر روی OK کلیک نمایید.

گزینه ی More > Calculate Size:

برای محاسبه حجم فایل ها و فولدرهای خود می توانید از این گزینه استفاده کنید. پس از کلیک بر روی این گزینه و انجام عملیات محاسبه، حجم صحیح و به روز فایل ها نمایش داده می شوند.

گزینه ی More > Change Timestamp:

در صورتیکه تمایل داشته باشید زمان مربوط به آخرین تغییرات (Last Modified) تغییر کند، می توانید از این گزینه استفاده کنید.

گزینه ی Settings:

برای تغییر تنظیمات پیش فرض مربوط به File Manager خود می توانید از این گزینه استفاده کنید.

Show the navigation pane = این گزینه نوار ابزارهای File Manager را فعال و یا غیر فعال می کند.

Show system files and directories = این گزینه نمایش فایل و فولدرهای سیستمی را فعال و یا غیر فعال می کند.

Show permissions = این گزینه سطح دسترسی فایل ها و فولدرها را مخفی و یا نمایان می کند.

Show Users and groups = این گزینه کاربران و گروه هایی که دسترسی به فایل یا فولدرها را دارند را نمایان و یا پنهان می کند.

گزینه ی More Option برای فایل ها:

Edit in Code Editor = با انتخاب این گزینه می توانید فایل خود را در ویرایشگری بر پایه کدنویسی ویرایش کنید.

Edit in HTML Editor = با انتخاب این گزینه می توانید فایل خود را در ویرایشگری با امکانات بیشتر و بر پایه HTML ویرایش کنید.

Edit in Text Editor = با انتخاب این گزینه می توانید فایل خود را در محیط Text ویرایش کنید.

View = با انتخاب این گزینه می توانید فایل خود را به صورت Text مشاهده کنید.

Rename = این گزینه امکان تغییر نام فایل را می دهد.

Permissions = با استفاده از این گزینه می توانید سطح دسترسی فایل های خود را تغییر دهید.