چگونه خطای HTTP Error 403.14 - Forbidden را می توان بررسی نمود؟

 
 
در صورتی که هنگام اجرای وب سایت خود با ارور فوق مواجه می شوید به این معنی می باشد که IIS نمی تواند صفحه پیش فرضی که به عنوان صفحه اول وب سایت خودتان معرفی نموده اید را پیدا کند.
 
برای معرفی نمودن صفحه پیش فرض یا Default Document  به IIS از دو روش زیر می توانید استفاده نمائید:
 1. با استفاده از کنترل پنل Website Panel
ابتدا از طریق آدرس cp.yourdomainname (به جای yourdomainnameمی بایست نام دامنه خودتان را وارد نمائید)  وارد کنترل پنل سرویس میزبانی می شوید.
 
همانند تصویر زیر یوزر و پسورد مربوط به کنترل پنل سرویس میزبانی را وارد می کنید.
 
 
سپس طبق تصویر زیر وارد قسمت وب سایت شده و بر روی نام وب سایت خودتان کلیک می نمائید تا وارد تنظیمات آن شوید
 
 
همانند تصویر فوق می توانید Default Document را به ترتب اولویت به IIS معرفی نمائید.
 
       2. با استفاده از ویرایش فایل web.config
 
ابتدا از طریق آدرس cp.yourdomainname (به جای yourdomainnameمی بایست نام دامنه خودتان را وارد نمائید)  وارد کنترل پنل سرویس میزبانی می شوید.
 
همانند تصویر زیر یوزر و پسورد مربوط به کنترل پنل سرویس میزبانی را وارد می کنید.
 
 
 
سپس وارد File manager شده و طبق راهنمای زیر فایل web.config را که واقع در پوشه ایی با نام دامنه و سپس wwwroot می باشد ویرایش نمائید:
 
 
 
سپس تکه کد زیر را بین دو تگ <system.webServer> قرار می دهید :

<defaultDocument>
      <files>
        <clear />
        <add value="Default.htm" />
        <add value="Default.html" />
        <add value="Default.asp" />
        <add value="Default.aspx" />
        <add value="Default.php" />
        <add value="Default.pl" />
        <add value="Default.cgi" />
        <add value="index.htm" />
        <add value="index.html" />
        <add value="index.asp" />
        <add value="index.aspx" />
        <add value="index.php" />
        <add value="index.pl" />
        <add value="index.cgi" />
        <add value="_holding.html" />
      </files>
    </defaultDocument>
 
 
دقت نمائید در صورتی که صفحه اول وب سایت شما در هیچ یک از تگ های اعلام شده لیست نشده است می بایست صفحه اول خودتان را جایگذین یکی از این صفحه های آورده شده نمائید.