چگونه در زمان حمله می توان از CLOUD FLARE استفاده نمود؟

جهت استفاده از کلود فلر در زمان حمله برروی وبسایت خود می بایست ابتدا اکانتی در سایت cloudflare ایجاد نمایید.جهت ساخت اکانت می توانید از این راهنمای تصویری استفاده نمایید
 
 
 
بعد از وارد شدن با اکانت خود در قسمت بالای صفحه ابزار firewall را انتخاب  کنید
 
 
 
 
سپس در قسمت security level حالت آن را برروی mode:im under attack قرار دهید تا این قابلیت برای شما فعال گردد