تهیه فول بک آپ از سرویس های 2003

ابتدا با استفاده از راهنمای زیر می توانید ایمیل اکانت خود را روی نرم افزار اوت لوک ست نمایید:

تنظیمات Outlook 2010 و Outlook 2013

سپس جهت تهیه نسخه پشتیبان از ایمیل ها می توانید از نرم افزار outlook استفاده نمایید. نحوه تهیه نسخه پشتیبان از طریق این نرم افزار در لینک زیر موجود می باشد :

http://support.iranhost.com/KB/c185/microsoft-outlook.aspx

همچنین در صورتی که قصد انتقال اطلاعات از یک میل سرور به میل سرور دیگری (Mailbox Migration)

را دارید از راهنمای زیر می توانید استفاده کنید : 

http://support.iranhost.com/kb/a286/mailbox-migration.aspx 

 

تهیه نسخه پشتیبان از  دیتابیس :

نحوه تهیه بک آپ از دیتابیس MSSQL را از لینک زیر پیگیری نمایید:

http://support.iranhost.com/KB/a418/article.aspx

 

نحوه تهیه بک آپ از دیتابیس MySQL را از لینک زیر پیگیری نمایید:

http://support.iranhost.com/KB/a432/export.aspx

 

تهیه نسخه پشتیبان از FTP :

جهت تهیه نسخه پشتیبان از فایل های (FTP) موجود در هاست، بعد از ایجاد اکانت FTP در کنترل پنل میزبانی از طریق این راهنما می توانید با استفاده از نرم افزارهای کلاینت FTP مانند  FileZilla ،CuteFTP  یا وب سایت هایی مانند net2ftp.com  بهFTP سرور متصل شده و فایل های مورد نظر خود را دانلود نمایید .

راهنمای تصویری چگونگی استفاده از هریک از نرم افزارهای  FileZilla ، CuteFTP و وب سایت Net2ftp.com در لینک های زیر موجود می باشد :

 

CuteFTP   : http://support.iranhost.com/KB/a450/cuteftp.aspx

 

FileZilla    : http://support.iranhost.com/KB/a449/filezilla.aspx

 

Net2ftp    : http://support.iranhost.com/KB/a445/net2ftpcom.aspx