چگونه کنترل پنل MSPControl را می توان نصب نمود؟

پیش از نصب MSP Control همانطور که می دانید می بایست با استفاده از این راهنما ، دیتابیس sql server  را نصب نمایید.
 
 
پس از دانلود بسته اینستالر نرم افزار MSPControl از این سایت  برای شروع نصب بر روی آن کلیک می نمائید.
 
بر روی گزینه Next  کلیک می کنید.
 
گزینه I accept  را انتخاب می کنید و بر روی Next  کلیک می نمائید.
 
در این صفحه نیازمندی ها برای نصب این نرم افزار نمایش داده می شود. در صورتی که موردی نصب نباشد در کنار آن علامت ضربدر نمایش داده می شود. بر روی Next  کلیک کنید.
 
در صورتی که موردی از نیازمندی ها نصب نشده باشد در این صفحه نمایش داده می شود و با انتخاب آن و کلیک بر روی Next نصب خواهد شد.
 
بر روی Next  کلیک کنید.
 
در این صفحه آی پی سرور خود را انتخاب می کنید و نام دامنه را وارد می کنید و بر روی Next  کلیک می نمائید.
 
نام دامنه به همراه یوزر نیم و پسورد را وارد می کنید و بر روی گزینه Next  کلیک می کنید.
 
در این صفحه پسورد Serveradmin را وارد می کنید که یوزر ادمین نرم افزار MSPControl می باشد و به وسیله آن می توانید لاگین نمائید.
 
در این صفحه آی پی سرور خود را انتخاب می کنید و نام دامنه را وارد می کنید و بر روی Next  کلیک می نمائید.
 
نام دامنه به همراه یوزر نیم و پسورد را وارد می کنید و بر روی گزینه Next  کلیک می کنید.
 
در این صفحه به دیتابیس سرور متصل می شوید. ابتدا بر روی Test Connection  کلیک می کنید و سپس بر روی گزینه Next کلیک می کنید.
در صورتی که دیتابیس شما در سرور دیگری قرار دارد در قسمت SQL Server آدرس دیتابیس سرور را وارد می کنید.
 
در این صفحه آی پی سرور خود را انتخاب می کنید و نام دامنه را وارد می کنید و بر روی Next  کلیک می نمائید.
 
نام دامنه به همراه یوزر نیم و پسورد را وارد می کنید و بر روی گزینه Next  کلیک می کنید.
 
بر روی Install  کلیک نمائید.
پس از اتمام نصب می توانید با آدرس http://YourServerIP:9001  وارد MSPControl شوید که به جای YourServerIP می بایست آی پی سرور خودتان را وارد کنید.