مقایسه نگارش های مختلف SmarterMail

هر سال شرکت Smartertools یک نگارش جدید از Smartermail را ارائه می دهد که همواره در 3 ورژن مختلف ارائه می شود. ورژن های ارائه شده به شرح زیر می باشد:

Free: نسخه ای که شامل بسیاری از قابلیت های گرانترین نسخه است اما محدودیت در تعداد میل دامین و میل اکانت دارد. تعداد میل دامین مجاز در این ورژن 1 میل دامین و تعداد میل اکانت ها 10 میل اکانت می باشد.
 
Professional: این نسخه، نسخه میانی Smartermail می باشد که امکانات جامعی در خصوص استفاده سازمانی در اختیار خریدار خود قرار می دهد.
 
Enterprise: این نسخه، کامل ترین و جامع ترین نسخه Smartermail بوده که تمامی امکانات موجود در میل سرور Smartermail در آن قرار دارد.
 
در زیر مقایسه کلی در خصوص امکانات نسخه های مختلف این 3 ورژن ارائه می گردد:
 
 
Enterprise
Pro
1Free
Features
Collaboration
 
SyncML support
Add-on
 
 
Exchange ActiveSync support
 
CalDAV and CardDAV support
Add-on
 
 
Exchange Web Services support
 
Outlook Scheduling Assistant support(requires Exchange Web Services add-on)
 
Microsoft Outlook 2007 and higher (2-way) synchronization
 
Microsoft Outlook 2000 and higher synchronization
 
Mozilla Thunderbird and Lightning synchronization
 
Shared calendars, contacts, tasks and notes
Instant Messaging
 
Instant messaging server
 
Search, view and print archived chats
 
Compatible with XMPP-supported chat clients
Mail Server Protocols
 
LDAP
Antispam Measures
Add-on
Add-on
 
Message Sniffer
Add-on
Add-on
 
Cyren Premium Antispam
Antivirus
Add-on
Add-on
 
Cyren Zero-hour Antivirus
Security/Attack Prevention
 
Active Directory Authentication(ADX)
 
Throttle user and domain activity
 
Throttle incoming bounces to prevent saturation
Reporting
 
Define custom reports
 
Scheduled and on-demand email reports
 
Reporting statistics exposed as PerfMon counters
Message Archiving
 
Sarbanes-Oxley compliance3
 
Enable message archiving by domain
 
Messages .ZIP compressed to reduce space necessary
 
Search, view and print archived messages
 
Messages stored in .EML format
Administration
 
Mark a domain as hosted externally
 
 
Remote wipe of mobile devices(requires Exchange ActiveSync add-on)
 
 
Support for auto-discovery(requires Exchange ActiveSync add-on)
 
 
Failover functionality
 
Prioritize SMTP based on message type, domain or user
Maling Lists
 
Message prioritization of mailing list
 
Throttling of mailing lists
 
توجه داشته باشید که فقط مواردی که در ورژن های مختلف متفاوت می باشد در این جدول قرار گرفته است تا امکان مقایسه نواقص هر نسخه آسان تر باشد. جهت مشاهده کامل این جدول، به این لینک رجوع نمایید.