چگونه می توان لاگ های دیتابیس را از طریق SQL Management Studio حذف نمود؟

حذف لاگ های دیتابیس از طریق SQL Management Studio
 
به ازای هر تراکنشی که در پایگاه داده انجام می شود یک log فایل ساخته می شود که با گذشت زمان حجم بالایی از فضای database را اشغال خواهند نمود ، شما می توانید با استفاده از این دستورالعمل و از طریقSQL Management Studio نسبت به حذف لاگ فایلها اقدام نمایید.
با استفاده از SQL Management studio به دیتابیس سرور خود متصل شوید.
 
 
از بخش Object Explorer علامت بعلاوه (+) کنار Databases را بزنید.
 
 
بر روی دیتابیس مذکور کلیک راست کرده و گزینه ی properties را انتخاب نمایید.
 
 
در سربرگ Options مقدار Recovery model را برابر simple قرار داده و گزینه ی ok را انتخاب کنید.
 
 
سپس بر روی دیتابیس مربوطه راست کلیک نمایید و از لیست باز شده گزینه ی Tasks و سپس Shrink و نهایتا Files را انتخاب کنید.
 
 
در صفحه ی جاری File type را بر روی Log قرار داده و نهایتا گزینه ی ok موجود در پایین صفحه را انتخاب نمایید.