چگونه می توان ICMP Messages یا Ping را فعال یا غیر فعال نمود؟

جهت غیر فعالسازی قابلیت Ping در ویندوز سرور باید قابلیت ICMP echo Message را در Firewall سرور غیر فعال نماییم. راحت ترین راه جهت انجام این کار استفاده از یک خط دستور در CMD ویندوز سرور می باشد.

 
جهت غیر فعالسازی این قابلیت ابتدا CMD را در ویندوز سرور خود باز نمایید، سپس دستور زیر را در CMD تایپ نمایید:
 
netsh firewall set icmpsetting type = all mode = Disable
 
 
 
بعد از وارد کردن این دستور و زدن دکمه Enter پیغام زیر نمایش داده می شود:
 
 
 
 
جهت فعالسازی این قابلیت ابتدا CMD را در ویندوز سرور خود باز نمایید، سپس دستور زیر را در CMD تایپ نمایید:
 
 
netsh firewall set icmpsetting type = all mode = Enable
 
 
بعد از وارد کردن این دستور و زدن دکمه Enter پیغام زیر نمایش داده می شود: