چگونه می توان تنظیمات url rewrite و استفاده از کاراکتر فارسی برای OpenCart را اعمال نمود؟

جهت فعالسازی این قابلیت مراحل زیر را دنبال نمایید :
 
1. در مرورگر آدرس http://domainname/admin ( منظور از domainname نام دامنه شما می باشد )  را بازکرده و با اطلاعات مدیریت Opencart لاگین نمایید.
 
2. حال بایستی از داخل پنل مدیریت نیز از قسمت سیستم -> تنظیمات بر روی ویرایش کلیک کرده و در صفحه باز شده در تب سرور "استفاده از آدرس های سئو (SEO)" را بر روی بله قرار دهید تا سئوی سایت فعال شود
 
 
 
 
 
 
3. تنظیمات را ذخیره نمایید.
 
4. وارد File manager شوید . فایل web.config را ویرایش نمایید و قطعه کد <rewrite> تا </rewrite> را را بعد از خط <system.webServer> کپی کنید.
 
 
   <rewrite>
     <rules>
       <rule name="Imported Rule 1" stopProcessing="true">
         <match url="^(.*)$" ignoreCase="false" />
         <conditions>
      <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^example\.com$" />
         </conditions>
         <action type="Redirect" redirectType="Permanent" url="http://www.example.com/{R:1}" />
       </rule>
       <rule name="Imported Rule 2" stopProcessing="true">
         <match url="^(.*)$" ignoreCase="false" />
         <conditions>
      <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" ignoreCase="false" negate="true" />
      <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" ignoreCase="false" negate="true" />
      <add input="{URL}" pattern="^/favicon.ico$" ignoreCase="false" negate="true" />
         </conditions>
         <action type="Rewrite" url="index.php?_route_={R:1}" appendQueryString="true" />
       </rule>
     </rules>
   </rewrite>
 

بازخورد

با تشکر
masoud karami (8/18/2019 در 5:38 PM)