چگونه خطای 503 Authentication Required در ارسال ایمیل را می توان برطرف نمود؟

 
علل و نحوه ی رفع خطای 503 Authentication Required در ارسال ایمیل
 
این پیغام خطا توسط سرور پست الکترونیکی به مشتری ایمیل خود که از نرم افزارهایی مانند Outlook  و یا Outlook Express استفاده می کنند بدلیل نزدن تیک چک باکس "My Server Requires Authentication" ارسال میشود.
 
سرور خروجی به شما اجازه ارسال پیام بدون تصدیق احراز هویت توسط سرویس گیرنده پست الکترونیکی را نمی دهد.این مورد به آسانی و بدون نیاز به راه اندازی دوباره حساب ایمیل قابل اصلاح است.
 
 - Outlook 2003
در Outlook 2003 از منوی بالا بر روی Tools سپس Options کلیک کنید.
 
 
در پنجره باز شده روی تب Mail Setup کلیک کرده و سپس  E-mail Accounts را کلیک کنید.
 
 
ایمیل اکانتی را که قصد ارسال ایمیل از آن را دارید انتخاب نمایید سپس بر روی Next  کلیک کنید.برای فعال کردن احراز هویت خروجی در Outlook 2003 تیک گزینه " My outgoing server (SMTP) requires authentication" را بزنید.
 
 
- Outlook 2007
در  Outlook 2007 از منوی بالا بر روی Tools سپس  Account Settings کلیک کنید.
 
 
در پنجره Account Settings  بر روی تب  E-mail کلیک کنید.سپس اکانت مورد نظر را انتخاب و بر روی  Change کلیک کنید.
 
 
بر روی  More Settings کلیک کنید.
 
 
در پنجره جدید باز شده با نام  Internet E-mail Settings بر روی تب Outgoing Server کلیک کنید.سپس تیک چک باکس " My outgoing server (SMTP) requires authentication" را بزنید.
 
 
در پایان بر روی Ok کلیک کنید.
 
- Outlook 2010
در Outlook 2010 بر روی File سپس Account Settings  کلیک کنید.
 
 
دوباره بر روی  Account Settings کلیک کرده سپس تب E-mail را انتخاب نمایید.اکانتی که خطا را دریافت میکند انتخاب بر روی Change کلیک کنید.
 
 
در پنجره باز شده روی More Settings کلیک کنید.
 
 
در پنجره جدید باز شده با نام Internet E-mail Settings تب Outgoing Server را انتخاب سپس تیک گزینه " My outgoing server (SMTP) requires authentication" را انتخاب نمایید.
 
 
در پایان پنجره را Ok نمایید.
 
- Outlook 2013
در Outlook 2013 ازمنوی بالا Tools  سپس Account Settings را انتخاب نمایید.
 
 
بر روی اکانت مورد نظر دو بار کلیک کنید سپس در پنجره باز شده روی More Settings کلیک کنید.
 
 
در پنجره Internet E-mail Settings تب Outgoing Server را انتخاب نمایید.
 
سپس تیک گزینه " My outgoing server (SMTP) requires authentication" را انتخاب نمایید.
 
 
در نهایت بر روی Ok کلیک کنید.
چنانچه سایر تنظیمات شما درست باشد با اعمال تغییرات بالا خطای مذکور رفع خواهد شد.